Slide ARBEJDSKULTUR

IND I KULTUREN

Hvis man virkelig vil rykke ved noget, så skal man starte med at skabe rammerne for de unikke arbejdsfælleskaber.

Det kræver ikke nødvendigvis langsigtede strategier og store opsætninger, men kan finde sted i uformelle og hyggelige rammer.

RYK MØDEDAGEN UDENFOR

Forestil jer at slå dagens agenda an omkring et bål, mens I forsyner jer med varm kaffe/kakao og croissanter – eller at jeres break-out rent faktisk bryder ud og finder sted i skoven eller på stranden. Lad os inspirere jer til hvordan I kan arbejde med jeres strategi, jeres nye team, jeres personlige lederskab eller hvad som helst der er på agendaen. Vi tænker kreativt og innovativt og kan hjælpe jer med at bryde ud af de vante tankegange og adfærdsmønstre. Vi har også stor succes med madteambuilding, hvor vi har vores egen “huskok” tilknyttet.
Læringsworkshops

NYT TEAM, FÆLLES MINDSET

Opstart af projektgrupper, hvad enten de består af interne tværorganisatoriske ressourcer eller har eksterne rådgivere eller specialister tilknyttet kræver et særligt fokus. Projektgruppens succes er direkte proportionelt med kvaliteten af det fælles afsæt man tager ved projektets opstart.
Der er forskellige muligheder for sammensætningen af denne workshop.  Et dagsprogram kan f.eks. bestå af:
VELKOMST
Aktive samarbejdsøvelser, hvor det handler om at lære hinanden at kende, tillid og kommunikation og gode grin. Vi sætter rammen for en dag med højt til himlen og med plads til masser af nysgerrighed.
ONE TEAM – personprofiler live
En dynamisk øvelse som sætter en overskuelig go-to ramme for gruppens forskellige adfærds-kendetegn samt giver overblik over styrker og potentialer i det samlede team. Vi kommer overskueligt omkring kommunikations – og motivations tips & tricks.
SAMARBEJDSØVELSE
Omhandlende fælles værdier og ståsted.
Herefter udarbejdes de første overordnede sigtelinjer for et fælles samarbejdskodeks og værdisæt ud fra et fagligt oplæg samt værktøjskasse.
FOKUSERING
Begejstring er ofte den afgørende forskel. Det holder dig oppe, når det bliver rigtigt hårdt, og det holder modet oppe på dem der er omkring dig. Det smitter, og bliver hurtigt en vane. Faktisk tilføjer begejstring 5 procent ekstra til alt, vi gør. Hvad begejstrer jer?

ONE TEAM - personprofiler "live"

Sessionen tager udgangspunkt i karaktertræk og profil-farver kendt fra bl.a. Estimate, Disc og Insight profil- og adfærdsanalyser.
Formålet er at få forståelse for, eller genopleve kollegers karaktertræk og styrker. På en sjov og let tilgængelig måde får vi talt om, hvad der er vigtigst for den enkelte, hvem som er mest ens i teamet og hvem som på papiret er mest forskellige.
SUPER-LIGHT VERSION
I forbindelse med eks. en TEAM WALK udenfor/indenfor:
Vi laver en fysisk post til jer på ruten, hvor I bliver coachet til at indplacere hinanden efter styrker og I sætter ord på hinandens spidskompetencer. I skal derefter lave et kampråb som viser, lige præcis hvilket team I er og jeres udvalgte styrker (teams af 5-10 personer)
TEAMØVELSE
Som en del af en team-dag, strategiseminar eller når I bare vil være bedre til at kommunikere og arbejde sammen.
Vi arbejder med humor og indsigt med fokus på styrker, og det vi sammen skal gøre mere af. Vi går I dybden med, hvordan de enkelte personprofiler agerer på hhv. en god dag og en dårlig dag, hvordan I bedst kommunikerer på tværs af profiler.

“GEJST & GLÆDE”

”Kvaliteten af jeres humør er lig med kvaliteten af jeres hverdag, og de beslutninger I træffer”
2-3 timers workshop med fokus på at skabe gejst og glæde i teamet.
Vi sætter rammen med evidens omkring trivsel og arbejdsglæde og hvilken betydning det har for den enkelte, for teamet og for vores performance både på arbejdet og som privatpersoner.
  • Hvad er gejst og glæde for den enkelte?
  •  Hvordan vælger I glæde til i hverdagen?
  • Hvordan hæver I barren sammen?
  • Hvad skal der til for, at I når i mål?
  • Giv en gave som vil vække gejst og glæde til et andet team
fællesskab

“DIVERSITET & INKLUDERENDE LEDELSE/SAMARBEJDE”

Men vores fordomme er ofte skjult for os selv, de er ubevidste. Og når nu vi ikke selv kan opdage vores fordomme – så har vi brug for hinanden. Derfor er det vigtigt i et team eller hel virksomhed at skabe et kodeks for, hvordan vi taler sammen om fordomme og sammen blive bevidste om, hvor fordommene spænder ben for os.
Bliv inspireret, og bliv bedre til at arbejde sammen fx ved:
  •  Samarbejdsøvelse: Teamøvelse med udgangspunkt i en pulje af værdiord
  • Speak* 45-90 minutter inkl. øvelser
* Inspirerende indlæg om de mest almindelige fordomme på arbejdspladsen. Herefter gruppearbejde, hvor en erfaren facilitator indenfor diversitet og inklusion sikrer, at alle input balanceres og får lov til at skabe de nødvendige refleksioner.

Når vi planlægger et teamevent fokuserer vi på:

At aktiviteterne er inkluderende for alle og indeholder elementer der gør, at man får lyst til at fortsætte dialogen når dagen slutter.
At indholdet gerne må gerne have en kobling til arbejdsdagen, så disse opleves i en anderledes og sjov indpakning og kontekst.
At indhold og aktivitet aldrig bliver en hyldevare og at aktiviteterne bliver en katalysator for at komme tættere på hinanden.
At lade os inspirere af omgivelserne og bruge naturen som ramme og rum for genopfyldning af energi.

Send os en forespørgsel til os med det samme.